T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Alucra Malmüdürlüğü

Malmüdürlüğüne 
Defterdarlık Uzmanı Dursun KARAKALE
vekalet etmektedir.

Dursun KARAKALE
Defterdarlık Uzmanı
Şükran BIYIKÇI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sadık HANCIOĞLU
Gelir Uzmanı
Ismail YAZICI
Gelir Uzmanı
Gülhan KARAMANOĞLU
V.H.K.İ. (Gelir)
Hasan ŞIMŞEK
Hizmetli
Osman DORUK
Hizmetli