T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Bulancak Malmüdürlüğü

Malmüdürlüğüne

Defterdarlık Uzmanı Aytekin TOPÇU

Vekalet Etmektedir...

Aytekin TOPÇU
Defterdarlık Uzmanı
Erol BAYRAM
Defterdarlık Uzmanı
Fatma EKIZ
Muhasebe Şefi
Hasan ARSLAN
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Hasan ÖZAYDIN
V.H.K.İ. (Mile)
Öner UZUN
V.H.K.İ. (Mile)
Mevlüde YAZICI
V.H.K.İ. (Mile)
Selami ÖZ
Hizmetli