T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Çamoluk Malmüdürlüğü

Murat KARADORUK
Saymanlık Müdür Yardımcısı
Malmüdürü V.

Hasan YILMAZTÜRK
Defterdarlık Uzmanı
Sibel ÇAĞAN
V.H.K.İ. (Muhasebe)