T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Çamoluk Malmüdürlüğü

Murat KARADORUK
Saymanlık Müdür Yardımcısı
Malmüdürü V.

Hasan YILMAZTÜRK
Defterdarlık Uzmanı
Mehmet BEYTEKIN
V.H.K.İ. (Mile)
Gülşah Melek ÖZYILDIRIM
V.H.K.İ. (Mile)