T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Çanakçı Malmüdürlğü

Malmüdürlüğüne 
Muhasebe Şefi Neşe GÜLAL
vekalet etmektedir.

Neşe GÜLAL
Muhasebe Şefi
Ozan AYDIN
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Ferhat AYDIN
V.H.K.İ. (Muhasebe)