T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Dereli Malmüdürlüğü

Davut ARSLAN
Malmüdürü

Ali BILGILI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Serhan Murat OKTAY
V.H.K.İ. (Mile)
Fatih MERT
Memur (Mile)
Osman KARAKAYALI
V.H.K.İ. (Gelir)
Bülent ÖMERBEYOĞLU
V.H.K.İ. (Gelir)
Nesime ÖZTÜRK
V.H.K.İ. (Gelir)
Ayten DOĞMUŞ BAKICI
V.H.K.İ.
(Görevlendirme)