T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Dereli Malmüdürlüğü

Davut ARSLAN
Malmüdürü

Cihan GÜLEN
Defterdarlık Uzm. Yrd.
(Görevlendirme)
Ali BILGILI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Ayten DOĞMUŞ BAKICI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Aslı SARI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Suat KESKIN
V.H.K.İ. (Mile)
Osman KARAKAYALI
V.H.K.İ. (Gelir)
Bülent ÖMERBEYOĞLU
V.H.K.İ. (Gelir)
Nesime ÖZTÜRK
V.H.K.İ. (Gelir)
Hüseyin AKÇA
Kaloriferci