T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Dereli Malmüdürlüğü

Davut ARSLAN
Malmüdürü

Cihan GÜLEN
Defterdarlık Uzm. Yrd.
(Görevlendirme)
Ali BILGILI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Ayten DOĞMUŞ BAKICI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Aslı SARI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Osman KARAKAYALI
V.H.K.İ. (Gelir)
Bülent ÖMERBEYOĞLU
V.H.K.İ. (Gelir)
Nesime ÖZTÜRK
V.H.K.İ. (Gelir)
Suat KESKIN
Tekniker
Hüseyin AKÇA
Kaloriferci