T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Dereli Malmüdürlüğü

Davut ARSLAN
Malmüdürü

Cihan GÜLEN
Defterdarlık Uzm. Yrd.
(Görevlendirme)
Ali BILGILI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Aslı SARI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Fatih MERT
Memur (Mile)
Osman KARAKAYALI
V.H.K.İ. (Gelir)
Bülent ÖMERBEYOĞLU
V.H.K.İ. (Gelir)
Nesime ÖZTÜRK
V.H.K.İ. (Gelir)
Uğur KARAMAN
V.H.K.İ. (Gelir)