T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Eynesil Malmüdürlüğü

Kenan ÖZGÜR
Malmüdürü

Aysel ÖZCAN
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Ali Osman YÜKSEL
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Güzella KIRLAK
V.H.K.İ. (Mile)
Mustafa GÜL
Gelir Uzmanı
Halil KEMAL
Gelir Uzmanı
Yaşar GÖRAL
Gelir Uzmanı