T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Görele Malmüdürlüğü

Selahattin TAŞÇI
Malmüdürü

Hülya ERBAŞ
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sencer BALI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Güzella BITIŞ
V.H.K.İ. (Mile)
Zeki KOPAL
Gelir Uzmanı
Halide ŞENGÜN
Gelir Uzmanı
Resmiye ÖNDER DEMIR
Gelir Uzmanı
Ibrahim YILMAZ
V.H.K.İ. (Gelir)
Halil IŞKIN
V.H.K.İ. (Gelir)
Gülgün TAVACI
V.H.K.İ. (Gelir)
Rahmi HACIHASANOĞLU
V.H.K.İ. (Gelir)
Ahmet KARADIREK
V.H.K.İ. (Gelir)
Nurgül KIBAR
V.H.K.İ. (Gelir)
Metin GÜNEŞ
Hizmetli