T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Görele Malmüdürlüğü

Selahattin TAŞÇI
Malmüdürü

Hülya ERBAŞ
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sencer BALI
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Zeki KOPAL
Gelir Uzmanı
Halide ÇAKIR
Gelir Uzmanı
Resmiye ÖNDER DEMIR
Gelir Uzmanı
Ibrahim YILMAZ
V.H.K.İ. (Gelir)
Ahmet KARADIREK
V.H.K.İ. (Gelir)
Nurgül KIBAR
V.H.K.İ. (Gelir)
Metin GÜNEŞ
Hizmetli