T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Güce Malmüdürlüğü

Ekrem EMİRZEOĞLU
Saymanlık Müdür Yardımcısı
Malmüdürü V.

Ayşe KURU
Defterdarlık Uzmanı
(Görevlendirme)
Aynur AKTAŞ
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Temel EFE
V.H.K.İ. (Mile)
Ahmet KIR
Gelir Uzmanı