T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Güce Malmüdürlüğü

Ekrem EMİRZEOĞLU
Saymanlık Müdür Yardımcısı
Malmüdürü V.

Aynur AKTAŞ
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Temel EFE
V.H.K.İ. (Mile)
Ahmet KIR
Gelir Uzmanı