T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Piraziz Malmüdürlüğü

Mustafa GÜRBÜZ
Saymanlık Müdürü

Umut ÖZKAYA
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Ali Murat AKGÜN
V.H.K.İ. (Mile)
Isa AYDEMİR
Gelir Uzmanı
Meryem HENDEKÇI
Gelir Uzmanı
Ünsal ÖZDEMIR
Gelir Uzmanı
Fikret ODABAŞ
Gelir Şefi
Selma SÜER
Veznedar
Kenan PIRI
Hizmetli