T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Şebinkarahisar Malmüdürlüğü

Selçuk ŞEKER
Saymanlık Müdür Yardımcısı
Malmüdürü V.

Furkan MAŞACIOĞLU
 Hazine Avukatı
Murat FIRAT
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sevda TÜRK
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Selim ÇELIK
V.H.K.İ. (Mile)
Ahmet AYDIN
Gelir Uzmanı
(Görevlendirme)
Salih Ömer KADIOĞLU
Gelir Uzmanı
(Görevlendirme)
Halil SAKAL
Gelir Uzm. Yrd.
(Görevlendirme)
Kamil YILMAZ
V.H.K.İ. (Gelir)
Yusuf AKKUŞ
Şoför
Isa KURT
Sözleşmeli (4/C)
Ali AKKUŞ
Sözleşmeli (4/C)
Ender BAYOĞLU
Sözleşmeli (4/C)