T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Şebinkarahisar Malmüdürlüğü

Selçuk ŞEKER
Saymanlık Müdür Yardımcısı
Malmüdürü V.

Murat FIRAT
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sevda TÜRK
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Gülşah Melek ÖZYILDIRIM
V.H.K.İ. (Mile)
Alper MÜŞTÜ
V.H.K.İ. (Mile)
Nuray KURANER DEMİRBİLEK
Gelir Uzmanı
Uğur KARAMAN
V.H.K.İ. (Gelir)
Isa KURT
Sözleşmeli (4/C)
Ali AKKUŞ
Sözleşmeli (4/C)
Ender BAYOĞLU
Sözleşmeli (4/C)