T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Yağlıdere Malmüdürlüğü

Murat MERCAN
Malmüdürü

Ömer Seyfettin KOÇ
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sinan ÖNAL
V.H.K.İ. (Mile)
Mehmet BAYRAM
V.H.K.İ. (Gelir)