T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Yağlıdere Malmüdürlüğü

Murat MERCAN
Malmüdürü

Ömer Seyfettin KOÇ
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Mehmet Emin KEMALOĞLU
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sinan ÖNAL
V.H.K.İ. (Mile)
Mehmet BAYRAM
V.H.K.İ. (Gelir)