T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Yağlıdere Malmüdürlüğü

Murat MERCAN
Malmüdürü

Ömer Seyfettin KOÇ
V.H.K.İ. (Muhasebe)
Sinan ÖNAL
V.H.K.İ. (Mile)
Ahmet AYDIN
Gelir Uzmanı
Mehmet BAYRAM
V.H.K.İ. (Gelir)