T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Muhasebe Müdürlüğü

Osman ONUR
Muhasebe Müdür Yardımcısı

Nilgün AYDIN
Defterdarlık Uzmanı
Yeter KOSTAKOĞLU
Defterdarlık Uzmanı
Yasin ŞAHİN
Defterdarlık Uzmanı
Kudret TORUL
Defterdarlık Uzm. Yrd.
Ayşe DİMELİK ŞENEL
Defterdarlık Uzm. Yrd.
Nazmiye TOPALOĞLU
Muhasebe Şefi
Sebahat UZUN
V.H.K.İ.
Nurten ÇEVİK
V.H.K.İ.
Emine ÇALIŞKAN
V.H.K.İ.
Hamdi AKTAŞ
V.H.K.İ.
Kahraman AKKAYA
V.H.K.İ.
Cenan CENGİZ
V.H.K.İ.
Semra GÜRKAN
V.H.K.İ.
Seda ÖZKAYA
V.H.K.İ.
Aydın GÜRGEN
Hizmetli
(Görevlendirme)