T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

Muhasebe Müdürlüğü

Erdal ŞAHIN
Muhasebe Müdürü


            10.06.1970 Niğde İli Ulukula İlçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Mersin İli Erdemli İlçesinde tamamladı. 1987 yılında İzmir Maliye Okulunu bitirerek aynı yıl Mersin Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğünde memuriyete başladı.Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde Şef olarak görev yaparken İzmir Mesleki Eğitim Kursunu tamamladı.

            Siirt İli Eruh İlçesinde 3 yıl, Sinop İli Gerze İlçesinde 3 yıl olmak üzere Malmüdürü vekili olarak görev yaptıktan sonra Tomarza Malmüdürü olarak atandı.

             22.08.2011 tarihinden itibaren Giresun Defterdarlığında Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Osman ONUR
Muhasebe Müdür Yardımcısı

Ayşe KURU
Defterdarlık Uzmanı
Nilgün AYDIN
Defterdarlık Uzmanı
Yeter KOSTAKOĞLU
Defterdarlık Uzmanı
Yasin ŞAHİN
Defterdarlık Uzmanı
Kudret TORUL
Defterdarlık Uzm. Yrd.
Ayşe DİMELİK ŞENEL
Defterdarlık Uzm. Yrd.
Nazmiye TOPALOĞLU
Muhasebe Şefi
Sebahat UZUN
V.H.K.İ.
Nurten ÇEVİK
V.H.K.İ.
Emine ÇALIŞKAN
V.H.K.İ.
Muhittin TORUN
V.H.K.İ.
Hamdi AKTAŞ
V.H.K.İ.
Kahraman AKKAYA
V.H.K.İ.
Cenan CENGİZ
V.H.K.İ.
Semra GÜRKAN
V.H.K.İ.
Seda SÖKENOĞLU
V.H.K.İ.
Aydın GÜRGEN
Hizmetli
(Görevlendirme)