T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI
S.NO AİT OLDUĞU BİRİM AÇIKLAMA
1 Muhakemat Müdürlüğü HASSAS GÖREV- Ilama B.Borç Ödeme Süreci
2 Muhakemat Müdürlüğü HASSAS GÖREV-Avans Alim Süreci
3 Muhakemat Müdürlüğü HASSAS GÖREV-Avans Kapatma Süreç
4 Muhakemat Müdürlüğü HASSAS GÖREV-Dava Açma Süreci
5 Muhakemat Müdürlüğü HASSAS GÖREV-Tebligat Alim ve Tasnifi Islem Süreci