T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI
S.NO AİT OLDUĞU BİRİM AÇIKLAMA
1 Muhakemat Müdürlüğü Alacağın Tahsili Süreci
2 Muhakemat Müdürlüğü Arşiv Süreci
3 Muhakemat Müdürlüğü Avans Alım Süreci
4 Muhakemat Müdürlüğü Avans Kapatma Süreç
5 Muhakemat Müdürlüğü Dava Açma Süreci
6 Muhakemat Müdürlüğü Doğrudan Temin Süreci.xls
7 Muhakemat Müdürlüğü Personel Maaş Ödemeleri Süreci
8 Muhakemat Müdürlüğü Tebligat Alım ve Tasnifi İşlem Süreci
9 Muhakemat Müdürlüğü Yıllık İzin Verme Süreci
10 Muhakemat Müdürlüğü İcra Takip Süreci
11 Muhakemat Müdürlüğü İlama B.Borç Ödeme Süreci
12 Muhakemat Müdürlüğü İstatistik Süreci