T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI
S.NO AİT OLDUĞU BİRİM AÇIKLAMA
1 Personel Müdürlüğü 3628 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İşlemler Süreci
2 Personel Müdürlüğü 4483 Sayılı Kanunun Uygulama Süreci
3 Personel Müdürlüğü Adaylığın Kaldırılması Süreci
4 Personel Müdürlüğü Aylıksız İzin Süreci
5 Personel Müdürlüğü Açık İhale Süreci
6 Personel Müdürlüğü Açıktan Atama Süreci
7 Personel Müdürlüğü Bakanlıktan Alınan Tahsis-Tenkis Cetveleri Gönderilme Süreci
8 Personel Müdürlüğü Bilgi Edinme Başvuru İşlem Süreci
9 Personel Müdürlüğü Bimer Başvuru İşlem Süreci
10 Personel Müdürlüğü Dayanıklı Taşınır Mal Çıkış İşlem Süreci
11 Personel Müdürlüğü Defterdarlık Genel Evrak İşlem Süreci
12 Personel Müdürlüğü Defterdarlığımız Eski Personeli Hizmet Talebi Süreci
13 Personel Müdürlüğü Defterdarlığımız Hizmet İçi Eğitim planı Hazırlanması Süreci
14 Personel Müdürlüğü Disiplin İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Süreç
15 Personel Müdürlüğü Dolu-Boş kadrolardaki Değişiklikleri Bildirme Süreci
16 Personel Müdürlüğü Doğrudan Temin İşlemi süreci
17 Personel Müdürlüğü Doğum Yardımı Ödeme Süreci
18 Personel Müdürlüğü Gelen Evrak İşlem Süreci
19 Personel Müdürlüğü Genel Kadro Değişikliği Talebi Süreci
20 Personel Müdürlüğü Giden Evrak İşlem Süreci
21 Personel Müdürlüğü Gör.Yük.Unv.Değ.Sın.Son.Ata.Süreci
22 Personel Müdürlüğü Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemine İlişkin Sürec
23 Personel Müdürlüğü Hakediş Ödemeleri Süreci
24 Personel Müdürlüğü Hizmet Değerlendirme Süreci
25 Personel Müdürlüğü Hususi Pasaport Süreci
26 Personel Müdürlüğü Kadro Hareketleri Süreci
27 Personel Müdürlüğü Kesinleşen Mahkeme Kararları Üzerine Yapılan İşlem Süreci
28 Personel Müdürlüğü Kimlik İşlemleri Süreci
29 Personel Müdürlüğü Kurumlararası Naklen Atama Süreci
30 Personel Müdürlüğü Maaş İşlemleri Süreci
31 Personel Müdürlüğü Malbildirimi İşlem Süreci
32 Personel Müdürlüğü Malulen Emeklilik Süreci
33 Personel Müdürlüğü Mazeret İzni Süreci
34 Personel Müdürlüğü Merkez ve Valilik Atamalı Personelin Disiplin İşlemleri Süreci
35 Personel Müdürlüğü Pazarlık İhalesi Yapım Süreci
36 Personel Müdürlüğü personel
37 Personel Müdürlüğü Personel Haraketlerinin Bakanlığa Bildirme Süreci
38 Personel Müdürlüğü Sağlık Raporlarının Hastalık İznine Çevirilmesi
39 Personel Müdürlüğü Sistem ve Donanım Bakımı İşlem Süreci
40 Personel Müdürlüğü Sınavsız Unvan ve Kadro Değişikliği Atama Süreci
41 Personel Müdürlüğü Taşınır Mal Satın Alınması İşlem Süreci
42 Personel Müdürlüğü Taşınır Tüketim İşlem Süreci
43 Personel Müdürlüğü Taşınır Yönetim Hesabı Verilme Süreci
44 Personel Müdürlüğü Terfi Süreci
45 Personel Müdürlüğü Valilik Atamalı Tüm Kadroların Dört AYda Bir Bakanlığa Gönderilme Süreci
46 Personel Müdürlüğü Web Sayfası Yönetimi Süreci
47 Personel Müdürlüğü Yetkili Sendikanın Belirlenmesi İşlemleri
48 Personel Müdürlüğü Yolluk Ödeme Süreci
49 Personel Müdürlüğü Yükseköğretim Öğrencilerine Staj Yaptırma Süreci
50 Personel Müdürlüğü Ölüm Yardımı Ödeme Süreci
51 Personel Müdürlüğü Ön Ödemeli Satınalma İşlemleri Süreci
52 Personel Müdürlüğü Özlük Dosyası Gönderme ve Devir İşlem Süreci
53 Personel Müdürlüğü Özürlü Personel ile Milli Emlak Personel Bilgilerini Bakanlığa Bildirme Süreci
54 Personel Müdürlüğü İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik