T.C. Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Resmi Websitesi
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

DEFTERDARLIĞIMIZIN Misyon ve Vizyonu

Bakanlığımızın belirlediği hedef ve stratejiler doğrultusunda insan faktörünü temel alan bir yaklaşımla kamu gelirlerini toplama,harcamaları gerçekleştirme Devlet mallarını proaktif bir şekilde yonetme ve Devletin muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığını çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayış ile etkili ve verimli bir şekilde yapmak.
Sürekli gelişmeyi sağlayarak, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, mükellef haklarını gözeterek gönüllü uyumu sağlayan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, uygulama yönüyle bilgilendirici saydam, hesap verebilir, çalışanları mutlu, özgüvenli, dinamik ve öncü bir Defterdarlık olmak.