T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GİRESUN DEFTERDARLIĞI

giresun defterdarlığı teşkilat şeması